Promocje
Gniotek antystresowy - Awokado
Gniotek antystresowy - Awokado

13,30 zł

Cena regularna: 14,00 zł

Najniższa cena: 14,00 zł
Wibrująca poduszka model 2
Wibrująca poduszka model 2

156,75 zł

Cena regularna: 165,00 zł

Najniższa cena: 165,00 zł
szt.
Klepsydra serca z rybkami
Klepsydra serca z rybkami

27,55 zł

Cena regularna: 29,00 zł

Najniższa cena: 29,00 zł
szt.
Pacynki emocje - kolorowy potwór
Pacynki emocje - kolorowy potwór

135,38 zł

Cena regularna: 142,50 zł

Najniższa cena: 129,00 zł
szt.
Projektor z dźwiękiem Ocean
Projektor z dźwiękiem Ocean

218,50 zł

Cena regularna: 230,00 zł

Najniższa cena: 134,00 zł
szt.
Lampka led światłowodowa kabel USB
Lampka led światłowodowa kabel USB

46,55 zł

Cena regularna: 49,00 zł

Najniższa cena: 44,00 zł
szt.
Polityka prywatności

Polityka prywatności Kajkosz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

 1. Dane Administratora Danych Osobowych 

Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Kajkosz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  posługująca się numerem NIP: 5242784491. Kontakt ze Spółką w sprawie ochrony danych osobowych jeż możliwy pod adresem e-mail: kontakt@kajkosz.pl

 1. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

W celu świadczenia usług zgodnie z profilem działalności, Spółka przetwarza Pana/Pani dane osobowe — w różnych celach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W celu przedstawienia oferty i realizacji zamówienia Spółka może przetwarzać następujące dane:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • numer zamówienia;
 • adres zamieszkania lub adres siedziby;
 • numer rachunku bankowego - jeśli następuje przelew tradycyjny;
 • nazwę firmy;

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy; jeżeli zdecyduje się Pan/Pani podać również nazwisko, uznajemy, że wyraził(a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie również Pana/Pani nazwiska — wtedy podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

W celu rozpatrzenia reklamacji/zwrotu/wymiany Spółka może przetwarzać następujące dane:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • ewentualnie adres zamieszkania — jeżeli następuje zwrot pieniędzy;
 • ewentualnie numer rachunku bankowego — jeżeli następuje zwrot pieniędzy.

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy; jeżeli zdecyduje się Pan/Pani podać również nazwisko, uznajemy, że wyraził(a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie również Pana/Pani nazwiska — wtedy podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

W celu przesyłania powiadomień e-mail o komunikatach w panelu klienta Spółka może przetwarzać następujące dane:

 • adres e-mail;
 • numer zamówienia.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki
jest informowanie klienta o czynnościach związanych z realizacją zamówienia w celu podwyższenia komfortu korzystania z serwisu).

W celu kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją zamówienia Spółka może przetwarzać następujące dane:

 • numer telefonu;
 • numer zamówienia;
 • imię i nazwisko.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających m.in. z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat, Spółka może przetwarzać następujące dane:

 • imię i nazwisko;
 • nazwa firmy;
 • adres zamieszkania lub adres siedziby;
 • numer NIP.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa.

W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami Spółka może przetwarzać następujące dane:

 • imię i nazwisko lub ewentualnie nazwa firmy;
 • adres zamieszkania;
 • numer PESEL lub numer NIP;
 • adres e-mail;
 • adres IP;
 • numer zlecenia.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym klientów i osób trzecich).

W celu archiwalnym i dowodowym Spółka może przetwarzać następujące dane:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • numer zamówienia.

Powyższe przetwarzanie danych Spółka może wykonywać na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z realizacją zamówień, np. gdy jakiś organ państwowy tego zażąda).

W celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej www.sklep-kajkosz.pl, Spółka przetwarza następujące dane:

 • data i godzina odwiedzin strony,
 • podstrona, gdzie wypełniono formularz kontaktowy.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest poznanie aktywności klientów na stronie internetowej).

W celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej www.sklep-kajkosz.pl Spółka może przetwarzać takie informacje tekstowe.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies).

W celu administrowania stroną internetową www.sklep-kajkosz.pl Spółka przetwarza następujące dane:

 • adres IP;
 • data i czas serwera.

 

Powyższe dane są zapisywane automatycznie przy każdorazowym korzystaniu ze strony należącej do Spółki w tzw. logach serwera będącego własnością innego podmiotu, z którym Spółka posiada zawartą umowę. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie jest możliwe. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes
(w tym przypadku interesem Spółki jest administrowanie stroną internetową).

 

III. Cookies

 

 1. Spółka na swojej stronie internetowej, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzysta Spółka.
 2. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej tj.:
 • zapewnianie bezpieczeństwa— pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu klienta. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
 • wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej— pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
 • stan sesji— w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
 • utrzymanie stanu sesji— jeżeli klient loguje się do swojego panelu, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;
 • tworzenie statystyk— pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk Spóła wykorzystuje narzędzia oferowane przez podmioty zewnętrzne.
 1.  

Przeglądarka internetowa użytkownika domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w urządzeniu na którym jest zainstalowana, dlatego przy pierwszej wizycie wyświetlany jest komunikat z prośbą o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak użytkownik nie życzy sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej będącej własnością Spóki, może zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu, na którym przeglądarka jest zainstalowana. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.

Spółka informuje, iż wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności itp.

 1. Prawo wycofania zgody

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pan/Pani tę zgodę cofnąć.

Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać e-mail na adres Spółki: kontakt@kajkosz.pl

Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody Spółka ma prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

 

 1. Wymóg podania danych osobowych

 

 1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od decyzji użytkownika. W niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić oczekiwania w zakresie korzystania ze sklepu internetowego www.sklep-kajkosz.pl.
 2. Złożenie zamówienia w serwisie wiąże się z koniecznością podanie: imienia i nazwiska, adresu wysyłkowego, numeru telefonu dla kuriera oraz adresu e-mail — są to dane niezbędne umożliwiające zawarcie oraz wykonie umowy sprzedaży.
 3. W celu uzyskania faktury za zakup towaru, konieczne jest podanie wszystkich danych wymaganych prawem podatkowym, a zatem imienia i nazwiska lub nazwy firmy, adresu zamieszkania lub adresu siedziby, numeru NIP.
 4. Kontakt telefoniczny w sprawach związanych z realizacją usługi sprzedaży wymaga podania numeru telefonu.
 1. Odbiorcy danych osobowych

 

 1. Spółka w razie potrzeby może przekazywać dane osobowe prawnikom, firmom obsługującym szybkie płatności, firmie kurierskiej, firmie hostingowej, a także firmie ubezpieczeniowej.
 2. Spółka może przekazać dane osobowe organom państwowym w razie zaistnienia takiej konieczności.

VII. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przechowywane przez czas trwania umowy lub do czasu odwołania zgody na takie przetwarzanie. Okres przechowywania danych osobowych jest uzależniony również od obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych
i o rachunkowości. Istnieje prawo do uzyskania od Spółki informacji o przewidywanym czasie przechowywania danych osobowych.

VIII. Uprawnienia podmiotów danych

 1. Informujemy, iż istnieje prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych.
 1. Uprawnienia podmiotów danych można zrealizować poprzez wysłanie e-maila na adres Spółki: kontakt@kajkosz.pl.

 

 1. Prawo do wniesienia skargi

W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, należy wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Postanowienia końcowe
 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności użytkownik zostanie powiadomiony drogą e-mailową.
 3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium